i1k.nl

i1k.nl is een quicklink service van JeHelpdesk.nl

i1k is de afkorting van: in 1 klik.

De meeste quicklinks van i1k.nl (ook wel ‘shortlinks’ genoemd), verwijzen naar een andere webpagina die vaak meer moeite kosten om volledig uit te tikken.